Serbian Embassy Tokyo

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

Vojna obaveza

 

 1. Obaveza služenja vojnog roka lica koja borave u inostranstvu
 2. Postupak za odlaganje služenja vojnog roka
 3. Postupak DKP po zahtevu vojnih obveznika
 4. Uslovi za odlaganje služenja vojnog roka
 5. Prava i obaveze regruta dvojnih državljana

 

Vojni obveznici u inostranstvu imaju ista prava i obaveze kao vojni obveznici koji žive u zemlji, s tim da postupak za ostvarivanje prava i obaveza pokreću preko Ambasade.

 

Obaveza služenja vojnog roka lica koja borave u inostranstvu

Vojni obveznici koji borave u inostranstvu podležu obavezi služenja vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 35 godina života.

 

Postupak za odlaganje služenja vojnog roka

Vojni obveznici koji žele da odlože služenje vojnog roka, dužni su da Ambasadi podnesu zahtev da im se odobri privremeni boravak u inostranstvu na osnovu čega im se omogućava odlaganje služenja vojnog roka. Odobrenje privremenog boravka, odnosno odlaganje vojnog roka, daje se obično na godinu dana.

 

Postupak DKP po zahtevu vojnih obveznika

- Za regrute do 27 godina starosti odlaganje služenja vojnog roka vrši Ambasada;

- Za regrute starije od 27 godina odlaganje služenja vojnog vrši Ambasada, uz pribavljenu saglasnost Ministarstva odbrane. Ukoliko nadležna služba Ministarstva odbrane ne odgovori na takav zahtev u roku od tri meseca, Ambasada će odobriti privremeni boravak u trajanju od godinu dana i time, za isti period, odložiti služenje vojnog roka.

Uslovi za odlaganje služenja vojnog roka

Vojni obveznici treba da podnesu molbu za odobrenje privremenog boravka odnosno odlaganje služenja vojnog roka blagovremeno, naročito lica starija od 27 godina, s obzirom da se o njihovom zahtevu izjašnjava i Ministarstvo odbrane.

Uz molbu treba priložiti sledeća dokumenta, zavisno od slučaja:

- potvrdu o zaposlenju, dugoročnom kreditu i slično;
- potvrdu o lečenju, hospitalizaciji ili slično;
- potvrdu o školovanju, obuci ili specijalizaciji uz verifikovan dokument o trajanju tog angažmana;
- potvrdu o angažovanju u svojstvu sportiste;
- svaku drugu potvrdu o opravdanosti boravka u inostranstvu.

 

Prava i obaveze regruta dvojnih državljana

Obavezi služenja vojnog roka podležu svi državljani Srbije bez obzira gde žive, pa i dvojni državljani, s tim da lica koja imaju dvojno državljanstvo pod određenim uslovima mogu biti oslobođena te obaveze.

Tako, regrut dvojni državljanin može biti oslobođen od obaveze služenja vojnog roka u Vojsci Srbije, ukoliko odsluži vojni rok u državi čiji je državljanin.
Ukoliko ovakvo lice nije odslužilo vojni rok ono može da zahteva da mu se odobri privremeni boravak do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 34 godine života, a na osnovu tog i da mu se odloži služenje vojnog roka. Nakon isteka 34. godine, ukoliko se regrut opredeli da ostane da stalno živi u inostranstvu, može zahtevati da mu se odobri stalni boravak, na osnovu čega bi posle isteka 35. godine života, bio oslobođen od obaveze služenja vojnog roka.

Dvojni državljani ostvaruju ovo svoje pravo upućivanjem zahteva Ambasadi  uz podnošenje odgovarajućih dokaza koji potvrđuju da je odslužio vojni rok, odnosno da ispunjava uslove da mu se odobri odlaganje.

Regruti koji borave u inostranstvu, o svojim pravima i obavezama informišu se preko Ambasade, a u zemlji kod nadležnog organa Ministarstva odbrane preko članova svoje porodice ili punomoćnika.