Serbian Embassy Tokyo

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O konzulatima

Čemu služe konzulati i konzularna odeljenja?

Šta konzuli ne mogu da urade?

Šta još rade konzulati?

 

Čemu služe konzulati i konzularna odeljenja?

Konzulati su "država u malom". To su opštine, matičari, policija i vojni odsek u jednom. U konzulatima se prijavljuju novorodjena deca, prijavljuje se sklapanje braka, u nekim državama čak sklapamo i brakove ako su oba supružnika naši državljani.

U konzulatima se vrši overa potpisa, preko njih se pribavljaju izvodi iz matičnih knjiga i druga uverenja, tamo se može sastaviti testament ili zameniti pasoš koji je oštećen ili je istekao. Kada konzulati nisu nadležni da rešavaju po nekom zahtevu, kao što je to slučaj npr. sa pitanjem državljanstva, konzulati brinu o tome da podneti zahtev bude uredan i kompletan, i šalju ga nadležnom organu u Srbiju.

U konzulatima se odlaže vojna obaveza regrutima u inostranstvu. Preko njih se kontaktira sa Ministarstvom odbrane ali i sa drugim državnim organima. Preko konzulata se uručuju sudski pozivi i druga pismena. U njima se prijavljuje smrt i izdaje sprovodnica radi sahrane preminolog u Srbiju. Tamo se može dobiti carinska potvrda na osnovu koje se oslobadjate od plaćanja carine ako uvozite predmete za domaćinstvo u Srbiju.

Konzulati se, na osnovu ovlašćenja naslednika, brinu o ostavini naših gradjana u inostranstvu i aktivno učestvuju u ostavinskom postupku. Po okončanju, preko Narodne banke Srbije, doznačuju sredstva na račun naslednika.

Konzulati su vaša prva adresa u inostranstvu ako se nešto nepredvidjeno desi. Neko ko van zemlje ostane bez dokumenata ili iz drugih razloga zapadne u nevolje, prvo će se obratiti nekom od diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Srbije.

U njima, u svako doba, pa čak i van radnog vremena, vikendom i praznicima, postoji neko kome ćete se obratiti ako to situacija zahteva. Zato ne tražite pomoć od sumnjivih, "dobronamernih" osoba na neadekvatnim mestima. Konzuli za to služe.

Napomena: U Japanu konzularne poslove ne obavlja poseban konzulat na čelu sa konzulom nego je za njih zaduženo Konzularno odeljenje i treći sekretar za konzularne poslove Ambasade Republike Srbije.

 

Šta konzuli ne mogu da urade?

Oni vas ne mogu izbaviti iz zatvora ako ste u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite iz nekog razloga lišeni slobode ili ste osudjeni na kaznu zatvora. Oni su tu da brinu da dobijete isti tretman kao i ostali gradjani koji se nalaze u istoj situaciji, da se na vas primenjuju isti zakoni i da imate obezbedjenog branioca po službenoj dužnosti.

Na vaš zahtev, policijski organi su dužni da vam obezbede kontakt sa konzulom. Mi ćemo, ukoliko to zahtevate, o vašem problemu obavestiti rodbinu u zemlji i pribaviti detalje vašeg slučaja. Ne možemo medjutim, da plaćamo troškove advokata po vašem izboru, niti smo u situaciji da dajemo kauciju radi privremenog puštanja na slobodu. To nije praksa nigde u svetu pa ni kod nas.

Konzuli ne mogu imati ulogu vaših advokata i zastupati vas pred pravosudnim organima zemlje prijema. Oni vam mogu dati pravni savet u vezi naših propisa ili propisa zemlje domaćina ukoliko smo sa njima upoznati.

 

Šta još rade konzulati?

Pored navedenog, konzulati imaju na lokalnom nivou i diplomatsku funkciju, oni su tu da unapredjuju političke i ekonomske odnose, da informišu  javnost, da šire kulturu naše zemlje, da pomažu organizovanje dijaspore i njenih udruženja i klubova i još mnogo toga.

NOVO! Ambasada Republike Srbije je započela sa formiranjem elektronske mejling liste za naše građane koji žive u Japanu i imaju regulisan boravak (kao zaposleni u firmama, studenti, supružnici japanskih državljana, zabavljači i dr.) preko koje će svi zainteresovani moći da saznaju više o najnovijim dešavanjima koje organiizuje Ambasada. Ukoliko ste zainteresovani da se prilključite na ovaj info servis Ambasade, molimo da kontaktirate Konzularno odeljenje putem e-maila ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sa naznakom „Prijava za info servis Ambasade“.

Title Filter 
Display # 
# Article Title
1 Događaji