Serbian Embassy Tokyo

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Obaveštenja

Prestanak važenja pasoša na obrascu SRJ (plavi)
Izmene u postupku izdavanja viza
Zajednička akcija srpske dijaspore i Crvenog krsta Srbije
Usvojen Zakon o amnestiji vojnih obveznika
Produžen rok važenja za putne isprave na obrascu SRJ do 31.12.2010.
Izdavanje novih biometrijskih putnih isprava
Prijava prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice
Novi Zakon o strancima i uslovi za izdavanje vize strancima
Prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu usvojen u Skupštini R. Srbije
Prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu
Besplatne studije za 100 studenata iz dijaspore
Svinjski grip
Novi biometrijski pasoši Republike Srbije
Humanitarna akcija za decu iz kosovskih enklava
Nove cene konzularnih usluga ambasade
Informativni priručnik za dijasporu
Produžen rok važenja za putne isprave na obrascu SRJ do 31.12.2009.
Izdavanje pasoša - obaveštenje
Nova procedura ulaska stranaca i stranih rezidenata u Japan od 20.11.2007.
Usvojen novi Zakon o putnim ispravama
Usvojene izmene i dopune Zakona o državljanstvu
Potpisan Memorandum o pružanju konzularne zaštite i usluga državljanima Republike Crne Gore
Registracija za birački spisak u Ambasadi
Tekst novog Ustava Republike Srbije
Prijave za info servis Ambasade
Promene u statusu DKP
Saopštenje za javnost u vezi sa ptičjim gripom
Vodic kroz carinske propise
Vesti

 

Prestanak važenja pasoša na obrascu SRJ (plavi)

Obaveštavamo Vas da, shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, br. 76/10 23.10.2010. godine), rok važenja putnih isprava na starom, SRJ obrascu (plavi pasoš) ističe 31. decembra 2011. godine. Obzirom da naša Ambasada još uvek nije tehnički opremljena za primanje zahteva za izdavanje biometrijskih putnih isprava, molimo one građane koji su u mogućnosti da otputuju u zemlju i tamo izvade novi pasoš po ubrzanoj proceduri. Građani koji do 31. decembra ne izvade biometrijski pasoš ili oni kojima rok važenja starog pasoša ističe pre ovog datuma, mogu u Ambasadi, po uobičajenoj proceduri, podneti zahtev za izdavanje putnog lista za povratak u zemlju. Napominjemo da ova vrsta putne isprave koristi isključivo za povratak u Republiku Srbiju.


Izmene u postupku izdavanja viza

Obaveštavamo sve potencijalne podnosioce zahteva za vize da posle 01. juna 2010. godine neće biti moguće vizu u ambasadi pribaviti istog dana kada se zahtev podnese. Za sve vrste viza od navedenog datuma potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa u Republici Srbiji. Molimo sve zainteresovane strane da se blagovremeno obrate za vizu, u skladu s planiranim putovanjem. O proceduri izdavanja viza pogledajte ovaj link (na engleskom).

 

Zajednička akcija srpske dijaspore i Crvenog krsta Srbije

U prilogu se nalazi molba Crvenog krsta Srbije za pomoc u realizaciji zajednicke akcije prikupljanja sredstava za oporavak i letovanje dece sa Kosova i Metohije i djaka iz udaljenih seoskih skola u Srbiji, zajedno sa izvestajem o proslogodisnjoj akciji i instrukcijama za uplatu sredstava.

Svi zainteresovani gradjani mogu da se obrate nadleznima u Crvenom krstu (kontakti su dati u informaciji) ili da uplate novcana sredstva na racune prema prilozenim instrukcijama.

Zajednička akcija srpske dijaspore i Crvenog krsta Srbije

 

Usvojen Zakon o amnestiji vojnih obveznika

Narodna skupština R.Srbije na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 23. marta donela je Zakon o amnestiji, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 18/10 od 26.03.2010. godine. Zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku”. Tekst zakona možete preuzeti ovde.

Zakon predviđa sa se amnestiraju lica koja su, od 18. aprila 2006. godine (datum donošenja prethodnog Zakona o amnestiji) do dana stupanja na snagu novog zakona, učinila, odnosno za koje postoji odnovana sumnja da su učinila krivična dela izbegavanja vojne obaveze, propisa i pregleda (uvođenje u vojnu evidenciju, regrutovanja, lekarskih i drugih pregleda), neizvršavanje materijalne obaveze, izbegavanje vojne službe onesposobljavanjem ili obmanom i samovoljno odsustvovanje i bekstvo iz Vojske Srbije.

Amnestija lica obuhvata oslobađanje od krivičnog postupka i izvršenja kazne, i brisanje osude.

Rešenje o amnestiji donosi nadležni sug prvog stepena po službenoj dužnosti.

 

Produžen rok važenja za putne isprave na obrascu SRJ do 31.12.2010.

U Republici Srbiji je doneta zvanična odluka o produženju roka važenja putnih isprava Republike Srbije na obrascu Savezne Republike Jugoslavije do 31.12.2010. godine.

Na ovaj način će svi nosioci starih pasoša, do isteka navedenog roka krajem iduće godine, moći kao i do sada da putuju u inostranstvo i rešavaju pitanja boravišnog statusa i dr. u Japanu.

Ukoliko je potrebno, Ambasada će, na osnovu ličnog zahteva i bez naplate troškova, izdati potvrdu o ovoj novonastaloj činjenici.

 

Izdavanje novih biometrijskih putnih isprava

Prema dosadašnjim zvaničnim informacijama, nemamo indikacija da bi naša ambasada počela s izdavanjem novih biometrijskih pasoša do kraja ove godine. Međutim, sada su u toku napori da se produži važnost starih pasoša za sve naše građane u inostranstvu do kraja 2010. godine. Predlog Zakona o produžetku roka usvojila je Vlada Srbije, pa se sada čeka da prođe skupštinsku proceduru.

Svim građanima u Japanu, kao i na veb sajtu, javićemo im predlog zakona bude usvojen u našoj skupštini i time rodužen rok važenja plavih pasoša.

 

Prijava prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

U „Službenom glasniku” objavljen je najnoviji Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja prilikom ulaska u zemlju, koji predviđa da lice, koje prenosi platežnu sumu u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko srpske granice, treba da popuni odgovarajuću prijavu i preda je carinskom službeniku. Prijava se dobija na graničnom prelazu i popunjava se štampanim slovima, na srpskom i engleskom jeziku, na odgovarajućim mestima. Kopiju prijave možete naći ovde.

Lica, koja prenose sumu manju od gore naznačene, nisu u obavezi da je prijavljuju.

 

Novi Zakon o strancima i uslovi za izdavanje vize strancima

U skladu sa novim Zakonom o strancima, koji je stupio ove godine na snagu, propisano je uvođenje novih vrsta viza i novine u pogledu uslova za njihovo izdavanje.

Po članu 21, rok vazenja strane putne isprave podnosioca zahteva mora da bude minimum 90 dana od momenta podnošenja zahteva.

Prema ajnovijoj Uredbi Vlade Srbije o ovom pitanju, stranac mora posedovati za ulaz u našu zemlju minimalan iznos od 50 evra po danu boravka, o čemu kao dokazom se smatra gotovina, izvod iz bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice i garantno pismo (čiji izdavalac se obavezuje da će snositi troškove smeštaja, izdržavanja i eventualnog prinudnog udaljenja stranca iz naše zemlje).

Nacrt pozivnog pisma, koje upucuje privatno lice, možete naći ovde.

Nacrt pozivnog pisma, koje upucuje pravno lice, možete naći ovde.

Takođe, Uredba propisuje uslove za odbijanje ulaska stranca iz zdravstveno-epidemioloških razloga, saglasno našim zakonskim i podzakonskim propisima i uputstvima Svetske zdravstvene organizacije.

 

Prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu usvojen u Skupštini R. Srbije

Prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu, koji je u 07. maja usvojen od strane Vlade R. Srbije, 26. oktobra je usvojen i u Skupštini Srbije. Zakonom je postavljena normativna baza kojom se trajno reguliše politika prema dijaspori, u kojoj živi jedna trećina našeg stanovništva.

Izjavu ministra Srđana Srećkovića povodom usvajanja Zakona o dijaspori i Srbima u regionu mozete naći ovde, a tekst Zakona ovde.

 

Prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu

Vlada Republike Srbije u četvrtak 7. maja 2009, usvojila je jednoglasno prvi Zakon o dijaspori i Srbima u regionu. Zakonom je postavljena normativna baza kojom se trajno reguliše politika prema dijaspori, u kojoj živi jedna trećina našeg stanovništva.

Ovde možete naći izjavu ministra Srđana Srećkovića povodom usvajanja Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, kao i nacrt Zakona sa Obrazloženjem.

 

Besplatne studije za 100 studenata iz dijaspore

Ministarstvo za dijasporu pokrenulo je projekat besplatnog studiranja za 100 studenata iz dijaspore na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Projekat koji se realizuje u okviru strategije Ministarstva za povratak mladih iz inostranstva podržalo je 24 fakulteta iz Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva i Kruševca.

Opšti uslovi za upis studenata su:

- nostrifikovana srednjoškolska i/ili fakultetska diploma (zavisno od nivoa studija) ili potvrda o započetoj nostrifikaciji – proces u toku
- potvrda nacionalne pripadnosti pisanom izjavom overenom u opštinskom organu mesta stalnog prebivališta
- položeni prijemni ispit na osnovu bodova.

Za više informacija posetite sajt Ministarstva za dijasporu www.mzd.gov.rs. Spisak univerziteta možete naći ovde.

 

Svinjski grip

Vlasti u Japanu pokrenule su niz mera kako bi sprečile izbijanje epidemije novog virusa gripa tipa A-H1N1 (poznatijeg kao „svinjski grip”). Do danas nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja u Japanu i situacija se nalazi pod kontrolom.

Na veb sajtu Kancelarije za socijalna pitanja i zdravstvo grada Tokija, objavljene su neke korisne informacije na engleskom jeziku (u prilogu)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/sinpojiumu/SwineInfluenzafaq/index.html

 

Novi biometrijski pasoši Republike Srbije

Naša ambasada jos uvek nije počela sa izdavanjem novih, biometrijskih pasoša Republike Srbije. Čim budemo obavešteni javićemo vam datum predviđen za uvođenje ove procedure preko našeg onzularnog odeljenja.

Do tada, bitno da je da ponovo skrenemo pažnju na dve stvari: a) svi koji planiraju put u Srbiju u narednom periodu, mogu da na licu mesta u Srbiji podnesu zahtev za novi pasoš; b) građanima, koji neće biti u prilici da to učine, a moraju da zamene pasoš, biće izdavan stari pasoš na plavom obrascu u iznosu od 4.116 jena za sve vrste pasoša.

Svi zainteresovani građani mogu ovde pogledati o proceduri izdavanja novih biometrijskih pasoša i potrebnoj dokumentaciji, ali napominjemo da ćemo vas o tome podrobnije obavestiti kada njihovo izdavanje postane aktuelno u Japanu.

 

Humanitarna akcija za decu iz kosovskih enklava

Obaveštavamo vas da su Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije i Srpski savez iz Švedske pokrenuli humanitarnu akciju da se deci iz kosovskih enklava i siromašnoj deci iz drugih delova Srbije, u uzrastu od 7 do 14 godina, omogući desetodnevni boravak u dečjem odmaralištu Crvenog krsta u Baošićima (Crna Gora). Tokom boravka u odmaralištu, planirano je da mališani budu uključeni u program Letnje škole Crvenog krsta, koji će realizovati volonteri i studenti sa raznih fakulteta u Srbiji (medicina, defektologija i dr.).

Na linku se nalazi pismo organizatora akcije za učešće naše dijaspore u humanitarnoj akciji i instrukcije za uplaćivanje sredstava iz inostranstva.

 

Novi cenovnik konzularnih usluga ambasade

Usvojen je novi Zakon o republičkim administrativnim taksama (ZORAT), prema kome je usklađen novi cenovnik konzularnih usluga Ambasade (za detalje pogledati ovde).

Napominjemo da su iznosi pojedinih konzularnih usluga vezanih za regulisanje putnih isprava, vojne obaveze, iz oblasti braka i porodice itd., smanjeni na minimum. Istovremeno, cene za poslove legalizacije, odnosno overe potpisa, prevoda i dokumenata, sada su više, jer podrazumevaju naplatu i pismenih i usmenih zahteva stranke da se izvrši odgovarajuća radnja.

Takođe, s obzirom da su navedene cene izražene u sitnim apoenima, kojima ne raspolažemo, molimo građane da od sada, prilikom plaćanja, daju tačan iznos u jenima.

 

Informativni priručnik za dijasporu

Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije postavilo je na svom veb sajtu elektronska verziju svog izdanja "Informativni priručnik za dijasporu", koji sadrži sve relevantne informacije o pravima i obavezama, postupcima pred državnim organima, o privrednom, kulturnom i politickom životu matice, kao i pregled korisnih elektronskih linkova (http://www.mzd.sr.gov.yu/cyr/default.aspx).

Elektronska verzija se moze preuzeti i sa našeg veb sajta.

Ograničen broj štampanih priručnika dostavljen je našoj ambasadi, koje zainteresovani građani mogu da uzmu svakog radnog dana od 10-12 časova i od 12-16 časova.

 

Produžen rok važenja za putne isprave na obrascu SRJ do 31.12.2009.

U Republici Srbiji je doneta zvanična odluka o produženju roka važenja putnih isprava Republike Srbije na obrascu Savezne Republike Jugoslavije do 31.12.2009. godine.

Na ovaj način će svi nosioci starih pasoša, do isteka navedenog roka krajem iduće godine, moći kao i do sada da putuju u inostranstvo i rešavaju pitanja boravišnog statusa i dr. u Japanu.

Ukoliko je potrebno, Ambasada će, na osnovu ličnog zahteva i bez naplate troškova, izdati potvrdu o ovoj novonastalnoj činjenici.

 

Izdavanje pasoša

Obaveštavamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP) od 07. jula počelo sa izdavanjem novih biometrijskih pasoša.

U ambasadi će, do daljnjeg, biti izdavani pasoši na starim obrascima SR Jugoslavije, čiji će rok zamene, usvajanjem izmene Zakona o putnim ispravama, po predlogu MUP-a biti produžen do kraja sledeće godine, odnosno do 31. decembra 2009. godine. Procedura izdavanja i takse ostaju nepromenjeni.

Građani mogu da, ukoliko žele, podnesu zahtev za dobijanje biometrijskog pasoša u MUP-u prilikom prvog dolaska u Srbiju.

Po prijemu novih informacija iz nadležnih institucija u zemlji, ambasada će promptno informisati sve naše građane o datumu otpočinjanja procedure za izdavanje novih biometrijskih pasoša R. Srbije.

 

Nova procedura ulaska stranaca i stranih rezidenata u Japan od 20.11.2007.

Počev od 20.11.2007, novi uslovi za ulazak preko svih graničnih prelaza Japana podrazumevaće uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje putnika (ne-japanskih državljana), u cilju sprečavanja ulaska međunarodnih kriminalaca, terorista ili ranije deportovanih lica.

Od ove procedure su izuzete sledeće kategorije putnika:
1. osobe sa statusom specijalnog stalnog boravka (korejskog i kineskog porekla)
2. osobe ispod 16 godina starosti
3. osobe koje spadaju pod “diplomatski” ili “službeni” boravišni status
4. osobe koje su pozvane od strane šefa bilo koje državne organizacije
5. osobe koje su okvalifikovane od strane Ministarstva pravde Japana kao (3) ili (4).

Ukoliko putnik odbije da dâ svoje biometrijske podatke na zahtev japanskih imigracionih organa, biće mu onemogućen ulazak u Japan i shodno tome deportovan prvim sledećim avionskim letom.

Stranim rezidentima u Japanu biće omogućen poseban ulazak u zemlju preko automatskog šaltera na aerodromu Narita, pod uslovom da su se, pre polaska iz Japana, registrovali na istom aerodromu ili u Imigracionom centru u Tokiju.

 

Usvojen novi Zakon o putnim ispravama

Skupština Srbije usvojila je zakon kojim se uvode novi pasoši Srbije, a zamena još važećih pasoša bivše SRJ počeće 1. marta 2008. godine, s tim da bi do kraja 2008. godine svi trebalo da budu zamenjeni.

Obrazac pasoša sadržaće prostor za automatsko očitavanje podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i zaštitne elemente. Pasoši će se važiti deset godina. Imena i prezimena pripadnika nacionalnih manjina biće upisana u nove pasoše Srbije u izvornom obliku u kojem su upisana u izvod iz matične knjige rođenih.

Putne isprave su pasoš, diplomatski pasoš, sluzbeni pasoš, putni list i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora kao što su brodaraska i pomorska knjižica.

Pasoš izdaje policijska uprava ili policijska stanica MUP-a na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje tog dokumeta. Diplomatski i službeni pasoš izdaje Ministarstvo inostranih poslova, a putni list diplomatsko ili konzularno predstavništvo na čijem se području zatekao državljanin Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave.

Tekst Zakona možete pogledati ovde.

 

Usvojene izmene i dopune Zakona o državljanstvu

Skupština Srbije usvojila je izmene zakona kojima je omogućeno svim Srbima koji žive van Srbije da dobiju državljanstvo. Uslov za dobijanje državljanstva Srbije, bez odricanja stranog državljanstva, je da podnosilac zahteva ima najmanje 18 godina, da je poslovno sposoban i da potpiše izjavu da Srbiju smatra svojom državom. Državljaninom Srbije ubuduće će se smatrati i crnogorski državljanin koji je 3. juna 2006. godine imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, ako podnese zahtev i pismenu izjavu da se smatra državljaninom Srbije. Građani Crne Gore koji u momentu osamostaljivanja Crne Gore nisu imali prijavljeno prebivalište u Srbiji moći će da dobiju srpsko državljanstvo pod olakšanim uslovima koji važe za sve građane bivših članica SFRJ. Precizirano je da ti građani mogu zatražiti državljanstvo ako su punoletni, ako im nije oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Srbiju smatraju svojoj državom. Pripadnici drugih naroda i etničkih zajednica takođe mogu u roku od dve godine od dana stupanja zakona na snagu da podnesu zahtev za dobijanje srpskog državljanstva. Time se pravo stranaca na sticanje srpskog državljanstva vremenski ograničava. Izmene i dopune Zakona o državljanstvu pripremljene su po konceptu čija rešenja treba da obezbede uređivanje sticanja i prestanka srpskog državljanstva, kontinuitet državljanstva i sprečavanje nastanka apatrida.

Tekst Zakona možete pogledati ovde.

 

Potpisan Memorandum o pružanju konzularne zaštite i usluga državljanima Republike Crne Gore

Obaveštavamo da je 12. februara 2007. potpisan Memorandum o saglasnosti između R.Srbije i R. Crne Gore o pružanju konzularne zaštite i usluga državljanima Crne Gore u inostranstvu od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava R.Srbije u zemljama u kojima ne postoji DKP R. Crne Gore.

Memorandum predviđa angažovanje DKP R.Srbije prilikom pružanja pomoći u konkretno navedenim slučajevima i to:

 1. u slučaju smrti
 2. teške nesreće ili ozbiljne bolesti
 3. prilikom hapšenja, zatvaranja, pritvaranja ili zadržavanja na drugi način
 4. povratka u zemlju državljana koji su u nevolji
 5. licima koja su bila žrtve dela učinjenog upotrebom sile
 6. prilikom izdavanja putnih isprava i produžavanja viza
 7. legalizacije
 8. pribavljanja dokumenata.

Dogovorena konzularna zaštita i usluge imaju u vidu mogućnosti naše konzularne službe, nacionalne i međunarodne propise i praksu u ovoj oblasti, kao i interes da se pruži humanitarna pomoć i osnovna zaštita crnogorskim državljanima u nevolji, u zemljama gde ne postoji DKP Crne Gore.

Memorandum je zaključen na godinu dana sa mogućnošću produžavanja važnosti i primenjivaće se od dana njegovog potpisivanja.

Tekst Memoranduma

 

Registracija za birački spisak u Ambasadi

Bez obzira sto su parlamentarni izbori završeni, postoji potreba da se birački spiskovi ažuriraju tokom cele godine. Ukoliko se do sada niste registrovali, a želeli biste da u nekoj narednoj prilici ostvarite svoje glasačko pravo u Japanu, molimo da popunite prijavu i pošaljete nam je faksom, poštom ili e-mailom.

 

Prijave za info servis Ambasade

Ambasada Republike Srbije je započela sa formiranjem elektronske mejling liste za naše građane koji žive u Japanu i imaju regulisan boravak (kao zaposleni u firmama, studenti, supružnici japanskih državljana, zabavljači i dr.) preko koje će svi zainteresovani moći da saznaju više o najnovijim dešavanjima koje organizuje Ambasada.

Ukoliko ste zainteresovani da se prilključite na ovaj info servis Ambasade, molimo da kontaktirate Konzularno odeljenje putem e-maila ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sa naznakom „Prijava za info servis Ambasade“.

 

Promene u statusu DKP

Skupština Republike Crne Gore je u subotu 03.06.2006. donela odluku o proglašenju nezavisnosti Crne Gore i deklaraciju nezavisne Crne Gore.

Odredbama Ustavne povelje, Republika Srbija nastavlja kontituitet Srbije i Crne Gore.

Od 05.06.2006. sva diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije i Crne Gore postaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Sve do sada izdate putne isprave su, do novih instrukcija, važeće.

Title Filter 
Display # 
# Article Title